Simpozionul de la BucureÅti (29 august - 1 septembrie 2011)

Al doilea Simpozion al fazei pilot a proiectului a avut loc la BucureÅti, în România în perioada 29 august - 1 septembrie 2011. Scopul acestui simpozion a fost de a efectua un audit mostrÄ de acreditare DPC la SEARCH CORPORATION (companie care lucreazÄ cu AGIR, România, ca parte a proiectului). Simpozionul s-a desfÄÅurat în patru zile, pentru a oferi timp ca liderii de proiect, Engineers Ireland, sÄ facÄ un schimb cât mai mare posibil de cunoÅtinÅ£e, în ceea ce priveÅte pregÄtirea pentru un audit DPC, efectuarea unui audit de acreditare DPC Åi redactarea unui raport de acreditare DPC.

Prezentarea Companiei: SEARCH CORPORATION este una dintre cele mai importante companii de servicii de inginerie din România care furnizeazÄ planificare, proiectare, consultanÅ£Ä Åi management al infrastructurii de transport rutier Åi aerian. Search Corporation are aproximativ 350 de persoane, dintre care 66,5% sunt ingineri / tehnicieni, în 4 ramuri-strategic plasate în România, cu 6 contracte în curs de desfÄÅurare în Republica Moldova. SEARCH CORPORATION a fost înfiinÅ£atÄ Ã®n 1991, iar fondatorul sÄu Michael M. Stanciu, preÅedintele companiei, este un specialist cu o experienÅ£Ä semnificativÄ Ã®n domeniul ingineriei infrastructurii rutiere, coordonator a numeroase proiecte de construcÅ£ie de autostrÄzi Åi poduri din Statele Unite ale Americii.

Ziua 1: Luni 29 august 2011 - PregÄtirea pentru vizita de audit la SEARCH CORPORATION

Prima zi a simpozionului de la BucureÅti a constat într-o sesiune la clasÄ pe criteriile 3 Åi 4 prezentate de Aidan Harney, Engineers Ireland. AceastÄ sesiuni la clasÄ va continua cu încÄ douÄ criterii axate pe fiecare din celelalte douÄ simpozioane ale fazei pilot din Slovenia Åi Slovacia.
A doua parte a zilei s-a axat pe pregÄtirea pentru vizita de audit la SEARCH CORPORATION de marÅ£i, 30 august 2011. A fost efectuatÄ o analizÄ a listei de control de audit furnizatÄ de SEARCH CORPORATION Åi au fost stabilite rolurile Åi responsabilitÄÅ£ile de audit.

Ziua 2: Marţi, 30 august 2011 - Vizita de audit la SEARCH CORPORATION

Vizita de audit la SEARCH CORPORATION CAUTARE a fost efectuatÄ de cÄtre comitetul de audit format din toÅ£i partenerii de proiect implicaÅ£i în proiect. SEARCH CORPORATION a furnizat dovezi ale practicilor lor curente DPC Åi ale modului în care acestea corespund celor 8 criteriile ale Engineers Ireland privind Standardul Angajator Acreditat DPC. Interviuri ale personalului în inginerie angajat de SEARCH CORPORATION au avut loc pentru a investiga în continuare impactul Åi nivelul CPD al organizaÅ£iei.

Ziua 3: miercuri, 31 august 2011 - Redactarea raportului de audit

ToÅ£i partenerii au fost convocaÅ£i pentru a discuta Åi analiza vizita de audit din ziua precedentÄ la Search Corporation. Aidan Harney a efectuat o sesiune de atelier de lucru la clasÄ privind cel mai eficient mod de a redacta un raport de audit DPC. AceastÄ sesiune a urmat experienÅ£a simpozionului de la Lisabona, toÅ£i partenerii contribuind la raportul final de audit.

Ziua 4: joi, 1 septembrie 2011 - Prezentarea raportului de audit la SEARCH CORPORATION

Comitetul de audit a revenit la SEARCH CORPORATION pentru a prezenta conducerii de vârf a SEARCH CORPORATION raportul de audit DPC. Fondator Åi preÅedinte al SEARCH CORPORATION, Michael M. Stanciu, a fost prezent pentru a primi raportul Åi recomandÄrile comitetului de audit. El a exprimat deschis entuziasmul lui de a deveni primul Angajator Acreditat DPC în România.

ExperienÅ£a acumulatÄ la acest simpozion va fi vitalÄ pentru fiecare partener de proiect atunci când va fi momentul sÄ efectueze propriul audit al lor "real" de acreditare DPC pentru compania lor selectatÄ, în iunie 2012.

UrmÄtorul Simpozion al proiectului este programat pentru 25 - 28 octombrie 2011 la Maribor, în Slovenia.