Simpozionul de la Dublin (30 noiembrie - 3 decembrie 2010)

Ãn perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2010, Engineers Ireland a gÄzduit un simpozion de patru zile, la Dublin, în Irlanda. Fiecare partener participant a fost reprezentat de cel puÅ£in un membru al organizaÅ£iei lor pentru durata simpozionului. Scopul acestui simpozion a fost transferul a cât mai multe cunoÅtinÅ£e posibil ale Engineers Ireland privind standardul de acreditare DPC a partenerilor participanÅ£i la proiect. Acest lucru a fost realizat prin combinarea unei introduceri de stil la clasÄ a standardului de Acreditare DPC al Engineers Ireland, cu experienÅ£a de primÄ mânÄ a vizitelor de audit efective în vederea AcreditÄrii DPC.

Ziua 1: 30 noiembrie 2010

Ãn scopul oferirii partenerilor participanÅ£i a unei înÅ£elegeri depline a standardului Angajator Acreditat DPC, Aidan Harney, Director DPC în cardul Engineers Ireland, a prezentat o sesiune introductivÄ privind Standardul Angajator Acreditat DPC.

Ziua 2: 1 decembrie 2010

Pentru a oferi fiecÄrui partener o idee despre un audit de acreditare DPC, o vizitÄ de audit de re-acreditarea a fost stabilitÄ cu Inginerii ConsultanÅ£i DBFL. DBFL a fost pe deplin acreditatÄ cu un an înainte de aceastÄ vizitÄ Åi aÅa se obiÅnuieÅte sÄ se revizuiascÄ Angajatorii AcreditaÅ£i CPD pentru re-acreditarea lor în funcÅ£ie de nivelul actual al practicilor DPC Åi în cazul în care au acÅ£ionat pe baza recomandÄrilor pe care echipa de audit a Engineers Ireland le-a indicat DBFL la auditul de acreditare DPC cu un an în urmÄ.

Fiecare partener a fost prezent la auditul de reacreditare, care a fost realizat de Dee Kehoe, Executiv DPC Engineers Ireland. Acesta a fost esenÅ£ial pentru ca fiecare partener sÄ dobândeascÄ o experienÅ£Ä de primÄ mânÄ a unui audit DPC real, întrucât ei înÅiÅi vor efectua un audit DPC asupra întreprinderilor lor, selectate mai târziu în proiect.

Ziua 3: 2 decembrie 2010

Ãn Ziua 3 a simpozionului, am vizitat Irish Air Corps. Scopul acestei vizite a fost de a identifica modul în care Irish Air Corps a beneficiat de îndeplinirea standardului Angajatorului Acreditat DPC Åi ce procese Åi practici au pus în practicÄ pentru a maximiza profiturile potenÅ£iale ale standardului de Angajator Acreditat DPC.

Ziua 4: 3 decembrie 2010

Simpozionul a fost încheiat cu o scurtÄ sesiune de încheiere prin care au fost evidenÅ£iate lecÅ£iile învÄÅ£ate în cadrul simpozionului, precum Åi paÅii urmÄtori pentru proiect.