Simpozionul de la Lisabona (30 mai - 2 iunie 2011)

Primul simpozion al fazei pilot a proiectului a avut loc la Lisabona, în Portugalia, în perioada 30 mai - 2 iunie 2011. Scopul acestui simpozion a fost de a efectua un audit mostrÄ de acreditare DPC la EDP Distribution (companie care lucreazÄ cu Ordem dos Engenheiros, Portugalia, ca parte a proiectului). Simpozionul s-a desfÄÅurat în patru zile, pentru a oferi timp ca liderii de proiect, Engineers Ireland, sÄ facÄ un schimb cât mai mare posibil de cunoÅtinÅ£e, în ceea ce priveÅte pregÄtirea pentru un audit DPC, efectuarea unui audit de acreditare DPC Åi redactarea unui raport de acreditare DPC.

Prezentarea companiei: EDP este printre marii operatori europeni din sectorul energetic, unul dintre cei mai mari operatori de energie din Peninsula IbericÄ, cel mai mare grup industrial portughez Åi cel de-al treilea mare producÄtor de energie eolianÄ, având 8.000 de angajaÅ£i. EDP Distribution are 3600 de angajaÅ£i, 700 cu calificÄri profesionale, din care 630 sunt ingineri în construcÅ£ia, exploatarea Åi menÅ£inerea reÅ£elei de energie electricÄ Ã®n Portugalia, Spania, Brazilia Åi SUA

Ziua 1: Luni 30 mai 2011 - PregÄtirea pentru vizita de audit la EDP

Prima zi a simpozionului de la Lisabona a cuprins o sesiune la clasÄ pe criteriile 1 Åi 2 prezentatÄ de Aidan Harney, Engineers Ireland. AceastÄ sesiune la clasÄ va continua cu încÄ douÄ criterii axate pe fiecare dintre cele trei simpozioane rÄmase din faza pilot, în România, Slovenia Åi Slovacia.
A doua parte a zilei s-a axat pe pregÄtirea pentru vizita de audit la EDP Distribution de marÅ£i, 31 mai 2011. A fost efectuatÄ o analizÄ a listei de control de audit furnizatÄ de EDP, Åi au fost stabilite rolurile Åi responsabilitÄÅ£ile de audit.

Ziua 2: MarÅ£i 31 mai 2011 â vizita de audit la EDP

Vizita de audit la EDP a fost realizatÄ de comitetul de audit format din toÅ£i partenerii de proiect implicaÅ£i în proiect. EDP a furnizat dovezi ale practicilor lor DPC curente Åi ale modului în care acestea corespund celor 8 criterii DPC. Interviuri cu personalul de inginerie angajat de EDP au avut loc pentru a investiga în continuare impactul Åi nivelul DPC al organizaÅ£iei.

Ziua 3: Miercuri, 1 iunie, 2011 - Redactarea raportului de audit

ToÅ£i partenerii au fost convocaÅ£i pentru a discuta Åi analiza vizita de audit din ziua precedentÄ la EDP. Aidan Harney a efectuat o sesiune de atelier de lucru la clasÄ asupra celui mai eficient mod de redactare a unui raport de audit DPC.

Ziua 4: Joi, 2 iunie 2011 - Prezentarea raportului de audit la EDP

Comitetul de audit a revenit la EDP pentru a prezenta conducerii de vârf a EDP raportul de audit DPC. Directorul Executiv al EDP Distribution, Dr. Antonio Mexia, a fost prezent pentru a primi raportul Åi recomandÄrile comitetului de audit.

ExperienÅ£a acumulatÄ la acest simpozion va fi vitalÄ pentru fiecare partener de proiect atunci când va fi momentul sÄ efectueze propriul lor audit "real" de acreditare DPC pentru compania lor selectatÄ, în iunie 2012.

UrmÄtorul Simpozion al proiectului este programat pentru 29 august - 1 septembrie 2011 la BucureÅti, în România.