Simpozionul de la Maribor - 25-28 octombrie 2011

Al treilea Simpozion al fazei pilot a proiectului a avut loc la Maribor, în Slovenia, în perioada 25-28 octombrie 2011. Scopul acestui simpozion a fost de a efectua un audit mostrÄ de acreditare DPC la TSC Maribor (companie care lucreazÄ cu Comitetul NaÅ£ional Sloven pentru FEANI, ca parte a proiectului). Simpozionul s-a desfÄÅurat în patru zile, pentru a oferi timp ca liderii de proiect, Engineers Ireland, sÄ facÄ un schimb cât mai mare posibil de cunoÅtinÅ£e, în ceea ce priveÅte pregÄtirea pentru un audit DPC, efectuarea unui audit de acreditare DPC Åi redactarea unui raport de acreditare DPC.

Prezentare Companiei: Centrul Åcolar Tehnic (CST) din Maribor este o instituÅ£ie modernÄ Åi orientatÄ spre dezvoltare educaÅ£ionalÄ, cu o bogatÄ tradiÅ£ie în educaÅ£ie. CST Maribor are 91 de angajaÅ£i din care 25 sunt ingineri Åi 8 sunt tehnicieni. Elevii pot fi formaÅ£i într-o serie de programe educaÅ£ionale de mare actualitate, care oferÄ bune oportunitÄÅ£i pentru ocuparea forÅ£ei de muncÄ sau educaÅ£ie în continuare. Scopul CST este de a stabili educaÅ£ie de înaltÄ calitate profesionalÄ generalÄ Åi tehnicÄ teoreticÄ Åi practicÄ pentru tineri Åi adulÅ£i.

Ziua 1: MarÅ£i, 25 octombrie 2011 - PregÄtirea pentru vizita de audit la CST Maribor

Prima zi a simpozionului de la Maribor a constat într-o sesiune la clasÄ pe criteriile 5 Åi 6 prezentate de Aidan Harney, Engineers Ireland. Aceasta este penultima dintre aceste sesiuni la clasÄ, sesiunea finalÄ acoperind ultimele douÄ din cele 8 criterii CPD din cadrul simpozioanelor finale ale fazei pilot, în Slovacia, în ianuarie 2012.
A doua parte a zilei 1 s-a axat pe pregÄtirea pentru vizita de audit la CST Maribor de miercuri, 26 Octombrie, 2011. A fost efectuatÄ o analizÄ a listei de control de audit furnizatÄ de CST Maribor Åi au fost stabilite rolurile Åi responsabilitÄÅ£ile de audit. Pentru acest simpozion partenerii de proiect au avut mai multe roluri Åi responsabilitÄÅ£i pentru vizita de audit. Aceasta "preluare" a responsabilitÄÅ£ilor de la Engineers Ireland la partenerii de proiect va fi o experienÅ£Ä vitalÄ pentru fiecare dintre partenerii de proiect în faza de implementare a proiectului.

Ziua 2: miercuri, 26 octombrie 2011 - Vizita de audit la CST Maribor

Vizita de audit la CST Maribor a fost efectuatÄ de cÄtre comitetul de audit format din toÅ£i partenerii de proiect implicaÅ£i în proiect. CST Maribor a furnizat dovezi ale practicilor lor DPC curente Åi ale modului în care acestea corespund celor 8 criteriile ale Engineers Ireland privind Standardul Angajator Acreditat DPC. Interviuri cu personalul de inginerie / tehnic angajat de CST Maribor, au avut loc pentru a investiga în continuare impactul Åi nivelul CPD al organizaÅ£iei.

Ziua 3: Joi, 27 octombrie 2011 - Redactarea raportului de audit

ToÅ£i partenerii au fost convocaÅ£i pentru a discuta Åi analiza vizita de audit din ziua precedentÄ la CST Maribor. ToÅ£i partenerii proiectului au avut un rol mai activ în redactarea raportului de audit DPC. AceastÄ sesiune a urmat experienÅ£a simpozioanelor anterioare, toÅ£i partenerii contribuind la raportul final de audit.

Ziua 4: Vineri, 28 octombrie 2011 - Prezentarea raportului de audit la CST Maribor

Comitetul de audit a revenit la CST Maribor, pentru a prezenta conducerii de vârf a CST Maribor raportul de audit DPC. Directorul Administrativ al CST Maribor, Drago Kamenik, a fost prezent pentru a primi raportul Åi recomandÄrile comitetului de audit.

ExperienÅ£a acumulatÄ la acest simpozion va fi vitalÄ pentru fiecare partener de proiect atunci când va fi momentul sÄ efectueze propriul audit al lor "real" pentru acreditare DPC a companiei lor selectate, în iunie 2012.

UrmÄtorul Simpozion al proiectului este programat pentru 24 - 27 ianuarie 2011 la Bratislava, în Slovacia.