Comitetul Naţional Sloven pentru FEANI

Comitetul Naţional Sloven pentru FEANI reprezintă 9 Asociaţii Inginereşti şi 8 Societăţi Inginereşti, fiecare dintre ele acoperind diferite domenii ale ingineriei. Toate colaborează îndeaproape cu organizaţii industriale slovene, instituţii academice şi Camera Slovenă a Inginerilor. Majoritatea sunt, de asemenea, implicate în asigurarea DPC pentru ingineri direct sau indirect prin cooperarea cu societăţi industriale individuale, instituţii educaţionale şi Camera Inginerilor. Ceea ce lipseşte este un model adecvat de Acreditare DPC acceptat în întreaga Europă, care să pună DPC într-o perspectivă cu totul diferită din punct de vedere al inginerilor individuali şi al angajatorilor.

 

Organisation: Slovenian National Committee for FEANI
Contact person (name): Karl Gotlih                                         
Telephone:   +386 2250 1323
Fax:   no fax number
Email: gotlih@uni-mb.si
Organisation link: www.zdit-mb.si