CPD kriteriji

V procesu pridobivanja statusa »CPD akreditiran delodajalec« je treba obravnavati 12 kriterijev. 8 od njih je obveznih za vse organizacije, majhne in velike.

Obvezni kriteriji za akreditacijo

Za pridobitev statusa »CPD akreditiran delodajalec« bi morala vaša organizacija predložiti dokaze o obstoju naslednjih obveznih dobrih CPD sistemih in praksah:

1. Notranji CPD odbor
2. CPD strategija
3. Upravljanje z zmogljivostjo in razvojni sistem
4. Formalni CPD – najmanj 5 dni na leto za posameznika
5. Mentorstvo za poklicni razvoj
6. Povezave s poklicnimi ustanovami za izobraževanje
7. Aktivnosti za izmenjavo znanj
8. Ocenjevanje vpliva CPD
Priporočene dobre prakse
Delodajalci z več kot 100 zaposlenimi inženirji in tehniki bodo zaprošeni za predložitev:
9. Podiplomskih izobraževalnih aktivnosti
10. Okvirjev kompetentnosti / upravljanje s talenti
Po vseh 12 kriterijih bodo preverjane samo velike organizacije, katerih delovanje je kompleksno in podvrženo hitrim spremembam.
11. Napredne prakse upravljanja z znanjem
12. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti