Simpozij v Dublinu (30. november â 03. december 2010)

Od 30. novembra do 03. decembra 2010 je zveza »Engineers Ireland« gostila Å¡tiri dnevni simpozij v Dublinu na Irskem. Vsakega sodelujoÄega partnerja je v Äasu simpozija zastopal najmanj en Älan njihove organizacije. Namen simpozija je bil v najveÄji možni meri seznanitev sodelujoÄih partnerjev v projektu s CPD akreditacijskim standardom zveze »Engineers Ireland«. To je bilo izvedeno s kombinacijo razrednega pouka o CPD akreditacijskem standardu delodajalcev zveze »Engineers Ireland« z direktnimi izkuÅ¡njami, ki so jih pridobili z obiski preverjanja CPD akreditacije pri nekaterih irskih podjetjih.

Prvi dan: 30. november 2010

Da bi sodelujoÄi partnerji Äim bolje razumeli CPD akreditacijski standard delodajalcev, je Aidan Harney, CPD direktor pri »Engineers Ireland«, izvedel uvodno predstavitev o CPD akreditacijskem standardu delodajalcev.

Drugi dan: 01. december 2010

Da bi vsak partner dobil obÄutek za CPD akreditacijsko preverjanje, je bil organiziran pri »DBFL Consulting Engineers« obisk ponovnega preverjanja akreditacije. Podjetje DBFL je bilo v celoti akreditirano eno leto pred tem obiskom, za to je bil ta obisk del obiÄajne prakse, ko se po enem letu preveri trenutno raven CPD praks in Äe so delovali v skladu s priporoÄili CPD akreditacijske skupine zveze »Engineers Ireland« med preverjanjem pred enim letom.

Vsak partner je sodeloval v akreditacijskem preverjanju, ki ga vodil Dee Kehoe, izvrÅ¡ni CPD direktor zveze »Engineers Ireland«. KljuÄno je bilo, da je vsak sodelujoÄi pridobil direktne izkuÅ¡nje dejanskega CPD preverjanja, ki ga bo moral izvajati tudi sam v izbranih podjetjih svoje države v nadaljnjih fazah projekta.

Tretji dan: 02. december 2010

Tretji dan simpozija so obiskali »Irish Air Corps«. Namen obiska je bil ugotoviti, kako je podjetju »Irish Air Corps« koristila pridobitev CPD akreditacijskega standarda delodajalcev in katere procese in prakse so uvedli za maksimiranje potencialnih koristi zaradi uvedbe tega standarda.

Äetrti dan: 03. december 2010

Simpozij so zakljuÄili s kratkim sestankom, na katerem so povzeli, kaj so se na simpoziju nauÄili in kakÅ¡ne bodo naslednji koraki v izvedbi projekta.