Novice

Od 30. novembra do 03. decembra 2010 je zveza »Engineers Ireland« gostila Å¡tiri dnevni simpozij v Dublinu na Irskem. Vsakega sodelujoÄega partnerja je v Äasu simpozija zastopal najmanj en Älan njihove organizacije. Namen simpozija je bil v najveÄji možni meri seznanitev sodelujo[...]
The final symposium of the project took place in Maribor, Slovenia in March 25th â 30th, 2012. The purpose of this CPD masterclass symposium was to bring together all of the different aspects and knowledge gained from the previous 5 symposium to fully prepare the project partners to conduct their[...]
Prvi simpozij pilotske faze projekta je bil v Lizboni od 30. maja do 02. junija 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v »EDP Distribution« (podjetje, ki sodeluje z Zvezo inženirjev na Portugalskem â Ordem dos Engenheiros, Portugal kot del pro[...]
Drugi simpozij pilotske faze projekta je bil v Bukarešti v Romuniji od 29. avgusta do 01. septembra 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v SEARCH CORPORATION (podjetje, ki sodeluje z AGIR iz Romunije kot del projekta). Simpozij je trajal štiri dni[...]
1. Simpozij na Portugalskem (Pilotska faza) 30. maj â 02. junij 2011 2. Simpozij v Romuniji (Pilotska faza) 29. avgust â 01. september 2011 3. Simpozij v Sloveniji (Pilotska faza) 25. â 28. oktober 2011 4. Simpozij na SlovaÅ¡kem (Pilotska faza) 24. â 27. januar 2012 5. Slovenija [...]
Tretji simpozij pilotske faze projekta je bil v Mariboru v Sloveniji od 25. do 28. oktobra do 2011. Namen tega simpozija je bil izvedba simuliranega preverjanja CPD akreditacije v TŠC Maribor (Tehniški šolski center, ki sodeluje s Slovenskim nacionalnim odborom FEANI kot del projekta). Sim[...]