Engineers Ireland (Inženirji Irske)

Organizacija je bila ustanovljena leta 1835 in Engineers Ireland (EI) je samo poslovna skrajšava za The Institution of Engineers of Ireland. Organizacija ima preko 24.000 članov in je eno od največjih in najstarejših irskih profesionalnih inštitucij.

Primarna vloga EI je biti reprezentativni glas inženirjev na Irskem. Engineers Ireland se razlikuje kot organizacija od ostalih inženirskih organizacij na Irskem zato ker zastopa vse discipline v inženirstvu na vseh ravneh od tehnika pa do doktorja znanosti. EI organizirajo odlične programe vseživljenjskega strokovnega izobraževanja, ki ga promovirajo s članki, CPD predavanji, debatami, razpravami,  CPD seminarji, CPD konferencami, tečaji in obiski pri podjetjih.

Engineers Ireland je na Irskem vodilna organizacija z ozirom na vseživljenjsko izobraževanje za inženirske poklice. CPD mreža, ki deluje od leta 1999 je vladno podprta je bila predstavljena kot primer odlične prakse EU komiteju regij. Komite jo je potrdil kot mode za celotno EU.

 

Organisation: Engineers Ireland
Contact person (name): Simon Purdue (Project Co-Ordinator)
Telephone:   +353 1 665 1326          
Fax:   +353 1 6651370
Email: spurdue@engneersireland.ie
Organisation link: www.engineersireland.ie