O CPD

Naše odhodlanie pre podporu projektu zameraného na získanie certifikátu CPD Akreditovaný zamestnávateľ vychádza z doterajších vysoko pozitívnych skúseností u mnohých zamestnávateľov, ktorí absolvovali túto procedúru. [...]
Akreditačný postup organizácie EngineersIreland´s dokázal svoju flexibilitu a vhodnosť tak pre malých ako aj veľkých organizácií. Je to spôsobené tým, že organizácie rešpektovala rozdielne CPD potreby širokého spektra strojárenských technológií a trhov a úzko spolupracovala so všetkými zamestnávateľovi, aby im umožnila dosiahnuť nové a vyššie hodnoty sledovaných benefitov. [...]
Hodnotenie sa uskutočňuje podľa 12 kritérií, ktoré výsledkom je priznanie certifikátu CPD Akreditovaný zamestnávateľ. Z týchto kritérií je len prvých 8 záväzných pre všetky organizácie, malé a veľké. [...]

Fotogaléria


Správy

1. Sympózium - Portugalsko (Pilotný projekt) Máj 30 - Jún 2, 2011 2. Sympózium -[...]
Tretie sympózium pilotného projektu sa konalo v Maribore v Slovinsku od 25. októbra - 28. 2011.[...]