Benefity CPD akreditácie

Naše odhodlanie pre podporu projektu zameraného na získanie certifikátu CPD Akreditovaný  zamestnávateľ vychádza z doterajších vysoko pozitívnych skúseností u mnohých zamestnávateľov, ktorí absolvovali túto procedúru.

CPD program rozvíja znalosti a zručnosti inžinierskych a technických pracovníkov na všetkých úrovniach.

Úspešné príbehy ukazujú, ako zamestnávatelia, malí i veľkí, vo všetkých odvetviach, môže zlepšiť svoje výkony, konkurencieschopnosť a podiel na trhu prostredníctvom  programov Akreditovaný CPD zamestnávateľ.

Benefity zamestnávateľov

Podporou osvedčených postupov CPD, zamestnávatelia pomáhajú propagovať a podporovať celoživotné vzdelávanie.

CPD ponúka a podporuje:

 • Pomoc pri tendroch
 • Maximalizujte pracovný potenciál vašich zamestnancov
 • Optimalizuje vaše investície do vzdelávania a rozvoja
 • Vytvára inovatívnu a dynamickú inštitucionálnu kultúru
 • Uľahčuje a podporuje diverzifikáciu a vstup na nové trhy
 • Zlepšuje prístupy k získavaniu a udržiavaniu zamestnancov
 • Zlepšuje podnikateľský a zamestnavateľský profil  firmy

Výhody pre inžinierov

Prostredníctvom CPD nesú inžinieri a technici osobnú zodpovednosť za vlastný profesijný rozvoj.  CPD v Írsku uľahčuje inžinierom prístup k rôznym formám  vzdelávania a rozvoja.

S CPD budete:

 • Postupovať po kariérnom rebríčku rýchlo a podľa vlastného plánu
 • Udržíte krok s meniacou sa technológiu, aby ste zostali na vrchole svojho odboru
 • Dosiahnete uznanie na pracovisku i mimo neho tým, že urýchlite svoju profesijnú kariéru
 • Rozvíjať a udržiavať potrebné schopnosti pre udržanie vlastnej konkurencieschopnosti ba trhu práce
 • Demonštrujete vlastné profesijnú príslušnosť
 • Získate možnosť spolupracovať s poprednými zamestnávateľovi Írska a takto rozvíjať svoju kariéru

 

PDF file, 52 KB