CPD kritériá

Hodnotenie sa uskutočňuje podľa 12 kritérií, ktoré výsledkom je priznanie certifikátu CPD Akreditovaný zamestnávateľ. Z týchto kritérií je len prvých 8 záväzných pre všetky organizácie, malé a veľké.

Povinné Kritériá pre akreditáciu

K tomu, aby vaša organizácia mohla byť uvažovaná pre CPD akreditáciu je potrebné predložiť nasledovné podklady:

1. Informácia o internom riadiacom výbore CPD
2. CPD politika
3. Hodnotenie výkonnosti a rozvoja systému
4. Formálne požiadavky CPD - minimálne 5 dní  ročne dokladované
5. Mentoring  pre profesijný rozvoj
6. Väzby s odbornými inštitúciami / učených inštitúcií
7. Aktivity a postupy pre zdieľanie znalostí
8. Hodnotenie vplyvu CPD

Poradenstvo k najlepším výsledkom praxe

Zamestnávatelia s viac ako 100 inžiniermi a technikmi budú požiadaný o informácie v oblastiach:

9. Postgraduálna vzdelávacia činnosť
10. Kompetenčný rámec / Talent manažment

Iba väčšie organizácie so zložitými operáciami a rýchlym tempom zmien, bude hodnotené proti všetkým 12 kritériám:

11. Pokročilé postupy riadenia znalostí
12. Podpora tvorivosti a inovácií