Správy

Tretie sympózium pilotného projektu sa konalo v Maribore v Slovinsku od 25. októbra - 28. 2011. Cieľom tohto sympózia bolo vykonaÅ¥ simulovaný CPD akreditaÄný audit v spoloÄnosti TSC Maribor (spoloÄnosÅ¥ pôsobiaca so slovinským národným výboru pre FEANI)[...]
1. Sympózium - Portugalsko (Pilotný projekt) Máj 30 - Jún 2, 2011 2. Sympózium - Rumunsko (Pilotný projekt) August 29 â September 1, 2011 3. Sympózium - Slovinsko (Pilotný projekt) Október 25-28, 2011 4. Sympózium in Slovakia (Pilotný projekt) Január 24 - 27[...]
The final symposium of the project took place in Maribor, Slovenia in March 25th â 30th, 2012. The purpose of this CPD masterclass symposium was to bring together all of the different aspects and knowledge gained from the previous 5 symposium to fully prepare the project partners to conduct their[...]
Od 30. novembra do 3. decembra 2010 sa konalo pod záštitou Engineers Ireland´s Å¡tvordÅové sympózium v Dubline, Ãrsko. Každá partnerská strana bola zastúpená aspoÅ jedným Älenom ich organizácie po celú dobu konania akcie. Cieľom tohto sympózia b[...]
Druhé sympózium pilotného projektu sa konalo v BukureÅ¡ti od 29. augusta do 1. septembra 2011. Cieľom tohto sympózia bolo simulovaÅ¥ CPD akreditaÄný audit v podmienkach firmy SearchCorporation (Äalej len firma). Sympózium bolo rozložené do Å¡tyroch dní, aby b[...]