Organizácie na projekte

 

Portugalsko

EDP Distribuição

EDP ​​Distribuição je jednou z niekoľkých spoločností, ktoré tvoria súčasť najväčšieho priemyselného zoskupenia v Portugalsku - Grupo EDP.

V rámci distribúcie elektrickej energie EDP buduje, prevádzkuje a udržiava siete a infraštruktúry, zabezpečuje kvalitu služieb a snaží sa poskytnúť priame i osobné služby svojim klientom.

EDP ​​Distribuição uvažuje svojich pracovníkov v rámci celkovej stratégie firmy a venuje veľkú pozornosť motivácii a profesijnému  rozvoju  všetkých pracovníkov.

Web stránka: http://www.edpdistribuicao.pt/

 

Romania

Search Corporation

Search Corporation je jednou z popredných inžiniersky orientovaných spoločností v Rumunsku, ktoré poskytujú služby v oblasti plánovania, projektovania, poradenstva a riadenia cestnej a leteckej dopravnej infraštruktúry.

Search Corporation bola založená v roku 1991 a od tej doby stále  poskytuje svojim zákazníkom vysoko profesionálne, technicky a finančne inovatívne a efektívne služby.

Web stránka: http://www.searchltd.ro/

 

Slovenia

Technical School Centre Maribor

Technické školiace centrum (TSC) Maribor je moderná a rozvojovo orientovaná vzdelávacia inštitúcia s bohatou tradíciou. Študenti sa môžu vzdelávať vo viacerých  vysoko aktuálnych vzdelávacích programoch, ktoré ponúkajú dobré podmienky pre zamestnanie alebo ďalšie vzdelávanie.

Web stránka: http://www.tscmb.si/

 

Slovakia

Matador

Matador je priemyselná a investičná skupina podnikajúca v sektore dopravy, najmä v automobilovom priemysle, strojárstve a v obrábaní pričom zabezpečuje aj výskum, návrh a vývoj nových produktov rovnako ako globálne obchodné a poradenské služby.

Hlavným cieľom MATADORU je stať sa lídrom v podstate vo všetkých podnikateľských aktivitách, ktoré v súčasnosti vykonáva v rámci príslušnej zemepisnej polohy, alebo regiónu.

MATADOR Group sa vyvinul na báze spoločnosti, ktorá produkovala pneumatiky a ktorá začala svoju činnosť v roku 1950. Firma predstavila nové gumové komodít a postupne zvyšovala svoju produkciu.

Spoločnosť uviedla svoju ​​pôvodnú firemnú značku Matador v roku 1993. Spoločnosť bola privatizovaná v roku 1994 a postupne sa premenila na priemyselnú a obchodnú skupinu so zameraním na gumové výrobky súvisiacich najmä s pneumatikami a strojárskym priemyslom v rámci automobilového priemyslu a neautomobilovo orientované segmenty.

Web stránka: http://en.matador-group.eu