Engineers Ireland

Matador je priemyselná a investičná skupina podnikajúca v sektore dopravy, najmä v automobilovom priemysle, strojárstve a v obrábaní pričom zabezpečuje aj výskum, návrh a vývoj nových produktov rovnako ako globálne obchodné a poradenské služby.

Hlavným cieľom MATADORU je stať sa lídrom v podstate vo všetkých podnikateľských aktivitách, ktoré v súčasnosti vykonáva v rámci príslušnej zemepisnej polohy, alebo regiónu.

MATADOR Group sa vyvinul na báze spoločnosti, ktorá produkovala pneumatiky a ktorá začala svoju činnosť v roku 1950. Firma predstavila nové gumové komodít a postupne zvyšovala svoju produkciu.

Spoločnosť uviedla svoju ​​pôvodnú firemnú značku Matador v roku 1993. Spoločnosť bola privatizovaná v roku 1994 a postupne sa premenila na priemyselnú a obchodnú skupinu so zameraním na gumové výrobky súvisiacich najmä s pneumatikami a strojárskym priemyslom v rámci automobilového priemyslu a neautomobilovo orientované segmenty.

 

Organisation: Engineers Ireland
Contact person (name): Simon Purdue (Project Co-Ordinator)
Telephone:   +353 1 665 1326          
Fax:   +353 1 6651370
Email: spurdue@engneersireland.ie
Organisation link: www.engineersireland.ie