The Order of Engineers - Portugalsko

The Ordem dos dos Engenheiros (OE) – je verejná nezisková asociácia, ktorá zastupuje absolventov inžinierskych študijných programov, ktorí vykonávajú povolanie inžiniera. OE bol vytvorený 24. novembra 1936 zákonom OE má približne 42500 registrovaných členov, čo robí z OE druhé najväčšie profesijné združenia v krajine.

OE je hlavným aktívnym účastníkom vo všetkých otázkach týkajúcich sa právnej úpravy inžinierskych činností v Portugalsku a má veľmi silný záujem a vplyv na kvalitu technického vzdelávania.

OE je zakladajúcim členom ENAE (Európska agentúra  pre akreditáciu inžinierskeho vzdelávania a je uznávanou EUR-ACE agentúrou zo strany  ENAEE. Od roku 1994 vykonala viac ako 250 hodnotení kvality technických programov.

 

Organisation: The Order of Engineers
Contact person (name): Alfredo Soeiro
Telephone:   +351 919738291    
Fax:   +351 21 313 2615
Email: soeiro.alfredo@gmail.com
Organisation link: www.ordemengenheiros.pt