Projekt

V posledných 10 rokoch, Engineers Ireland a írska vláda spolufinancovali a vyvinuli vynikajúci model, ktorý zamestnávatelia technických odborníkov môžu využiť pre spojenie školení, vzdelávania a rozvoja iniciatívy na základe osvedčených postupov pod zastrešením programu  Engineers Ireland  Continuing Professional Development – CPD Accredited Employer Standard.

Engineers Ireland sa v súčasnosti zúčastňuje na programe Leonardo da Vinci Transfers of Innovation, ktorého cieľom je zdieľanie skúseností   Engineers Ireland  pre ďalší profesijný rozvoj (CPD) s cieľom získať certifikát CPD akreditovaného  zamestnávateľa.

Úspešné dokončenie projektu bude základňou pre European CPD Accreditation framework pre zamestnávateľov,  inžinierov, technikov a technológov.

Tento projekt je financovaný na 75% zdrojmi EU a projektu Leonardo da Vinci Learning Programme. Príspevok partnerských strán tvorí 25% nákladov  projektu.

Ďalšie sympózium je naplánované na 24 - 27. januára 2012 v Bratislave.